Dnes oslavuje meniny: Ivica zajtra Albína
Nedeľa, 15. december 2019,

Poplatky a pokuty v súťažnom ročníku 2012/2013: 

 

Prestupy a hosťovania:

- dospelí 10 € - dorast 7 € - žiaci 5 €

Všetci na šekoch ObFZ v Nitre.

Pri osobnom doručení a pri urýchlenom vybavení sa účtuje + 50 %!

- rozhodcovia 17 € tiež na šekoch ObFZ v Nitre.

Vklady pri námietkách:


- všetky súťaže 10 €

Odvolania (článok 126 SP):

- dospelí 50 € dorast, žiaci 30 €

Registrácia:


- prvotná zo žiakov do dorastu - hromadná po skončení súťažného ročníka

- vykonáva ObFZ 5 € (šekom ObFZ)

- urýchlená zo žiakov do dorastu 10 € (šekom ObFZ)

- registrácia v priebehu súťažného ročníka, registrácia starších
   hráčov a vystavenie duplikátu (robí ObFZ) 5 € (šekom ObFZ)

- urýchlená 10 € (šekom ObFZ)

- zmena v RP (zmena názvu FO) 1 € dospelí a dorast (šekom ObFZ)

 2 € žiaci (šek ObFZ)

- žiaci (prvotná registrácia) 2 € (šekom ObFZ)

Registráciu, prestupy, hosťovania žiakov, dorastu a dospelých
vykonávajú Matriky podľa príslušnosti zaradenia družstva dospelých.

Rokovanie ŠTK, KR, DK:


- rokovanie ŠTK a DK: dospelí 10 €, dorast a žiaci 5 €

- rokovanie KR: 10 €

Pokuty ŠTK:


- za nedodanie súpisky družstiev: dospelí 10 €, dorast a žiaci 5 €

- za neopodstatnený oneskorený začiatok MZ: dospelí a dorast 10 €

- za porušenie SP a RS (opustenie HP pre nízky počet hráčov, za
  nenastúpenie domáceho resp. hosťujúceho muž­stva na MZ, za
  svojvoľné opustenie hracej plochy behom stretnutia)

   dospelí 100 €, dorast 50 €, žiaci 25 €

Disciplinárne konanie:

- prejednanie 4 ŽK, 8 ŽK, atď 4 ŽK - 3 €, 8 ŽK (12 ŽK) - dospelí

  10 €, dorast a žiaci 5 €

- prerokovanie ČK dospelí a dorast dospelí 10 €, dorast a žiaci 5 €

- žiadosť o zmenu trestu hráča a delegov. osôb dospelí 10 €,

  dorast a žiaci 5 €

- nevyjadrenie sa obidvoch oddielov k mimoriadnej udalosti na DK
  (inzultácia delegovaných osôb, hrubé nešportové správanie divákov,

  trénerov, funkcionárov) 10 €

- odvolanie proti rozhodnutiu odbor. komisií dospelí 50 €, dorast a
  žiaci 30 €

- odvolanie proti rozhodnutiu odvolacej komisie dospelí 50 €, dorast a
  žiaci 30 €

Kolektívne priestupky:

- dospelí 10 €, dorast a žiaci 5 €

- pri porušení Súťažného poriadku a Rozpisu súťaží a pod. 33 €

  až 500 €

Za odstúpenie družstva a vylúčenie družstva z dôvodu 3x

nenastúpenia na zápas

v priebehu súťažného ročníka finančná pokuta:

- dospelí 500 €, dorast 250 €, žiaci 100

маска для волос 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nitra. Webdizajn: www.itstudio.sk